این جزوه آموزشی در ۸۵ صفحه به بررسی تمام وِیژگی های مهم زبان برنامه نویسی C و C++  می پردازد . از ویژگی های مثبت این نوشته طرح تمارین و نمونه سوالات به همراه پاسخ های کاملا تشریحی در میان مباحث هر بخش است .

آموزش c++

ا