دانلود گلبانگ صوتی اذان با صدای عبدوالواسط و حسین صبحدل و روح الله کاظم زاده و رحیم موئذن زاده که بصورت MP3 در سایت یک موبایل برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود گلبانگ اذان با فرمت MP3 برای موبایل