Micro HijackThis نرم افزار سودمندی است که یک گزارش دقیق و عمیق از رجیستری و موقعیت فایل ها از سیستم شما تهیه می کند و به شما گزارش می دهد.
نرم افزار HijackThis نمی تواند  تشخیص دهد که تنظیماتی که در نتیجه جستجو به شما نشان داده صحیح هستند یا خیر؛ پس  نتیجه جستجو که به عنوان فایل های نا خواسته یا فایل هایی که به سیستم شما آسیبب میرساند (ویروس) نشان داده شده، یک حدث است. حتما فکر می کند پس این نرم افزار به چه درد می خورد؟!! این نرم افزار یکی از مهمترین نرم افزار ها در زمینه یافتن ویروس و باز گرداندن تنظیمات تغییر کرده نرم افزار های دیگر با حالت عادی می باشد.
اگرنرم افزاری دارید که چه بر اثر ویروس یا اتفاقات دیگر شامل تنظیمات نا خواسته و یا غیر قابل تغییر شده است HijackThis می تواند بسیاری از آن ها را تعمیر کند. از مهمترین کارایی این نرم افزار نشان دادن گزارشی از رجیستری که در صورت تغییر در آن که به وسیله نرم افزار های نا خواسته به وجود آمده با خبر شده و تعمیر آن را به دست HijackThis بسپارید.وض کردن ویندوز می دانند حتما امتحان کنند.

 نرم افزار امنیتی HijackThis