جدیدترین کرک فعالسازی ویندوز ۷ (Windows 7 Loader) می باشد را با لینک مستقیم دانلود نمایید. برای فعالسازی ویندوز سون یا ۷ ابتدا شما باید یک از دو راه فعال سازی GRP or WZT را انتخاب نمایید و سپس طبق دستورات به جلو میرویم در این نسخه شما دارای کلید های نسخه های زیر می باشید.

 ویندوز seven7

1.Windows 7 Ultimate x86 & x64
2. Windows 7 Professional x86 & x64
3. Windows 7 Home Premium x86 & x64
4. Windows 7 Starter x86
5. Windows Vista Ultimate x86 & x64
6. Windows Vista Business x86 & x64
7. Windows Vista Home Premium x86 & x64
8. Windows Vista Home Basic x86 & x64
9. Windows Vista Starter x86