کتاب الکترونیکی خودشناسی البته این بار در یک کتاب الکترونیکی کم حجم و مفید که تنها دارای ۲ صفحه هست از طریق اشکال هندسی به این مطلب پی خواهید برد این کتاب الکترونیکی را یک موبایل به شما پیشنهاد می کنم.


http://dl.yekmobile.com/yekmobile/p1/ashkal.jpg