TruckSaver اسکرین سیوری زیباست که به رانندگی در جاده های باز آمریکای شمالی با کامیونهای ۱۸ چرخ می پردازد. با این محافظ صفحه نمایش، شما قدرت رانندگی در جاده ها را حس خواهید کرد و متعاقباً از نمایش این غولهای آهنین در جاده هایی با مناظر فوق العاده زیبا لذت می برید. در این اسکرین سیور سه کامیون زیبا با کشنده هایی ویژه با دوربینهای سینمایی متعدد برایتان به تصویر کشبده می شوند. اوقات مختلف شبانه روز دائماً در حال تغییر اند و جلوه های بصری زیبا را به تصویر می کشند. موسیقی زیبایی در زمان نمایش پخش می شود که شما را به عمق تصاویر سوق میدهد.پیشنهاد می کنیم حتماً این Screensaver زیبا را دانلود کنید.

اسکرین سیور کامپیوتر